Hang                                                                      Snobben
Haväng
Rent ostlig vind.
Kör till vänster ca 100 meter innan Havängs parkering. Ner mot havet vid en dunge/stengärde efter ca 300 meter. Hela sträckan norrut är sedan flygbar även om det är något lägre än den sydligaste delen.
Kiviks marknad.
nordostlig vind
Har har jag flugit när det varit fullt på Haväng och då vinden varit lite mera nordlig. På våren är det väldigt fint. Sannolikt ska man undvika platsen under marknadsveckan.

 

Fjälkinge Backe
Från syd-syd-västlig  till syd-ostlig vind.
Från skogen sluttar det lite lagom något hundra meter (svartprickigt område). Vid stengärdet som syns som gråa linjer sluttar det brantare ca 10 meter nedåt innan det planar ut. Man står lämpligen vid stengärdet (bara ca 50 cm högt) och flyger ner över det brantare partiet.
Näsby
Väst-Nord-Västlig vind.
Vallningen mot Helge Å där järnvägen korsar Härlövsängarleden.
Ca 3-4 meter stenvall ner mot ängsmark som sträcker sig mot Karpalund.

 

Vånga
östlig vind.
I stort sett enda ängen utan fruktträd ner mot Ivö-sjön.
Problem med att landa i nerförslutet.
Får kan beta på ängen som har låga träd nederst mot sjön.
Bästa lutningen är precis under vägen.