Category: Flygets historia

  • När började man flyga?

    När började man flyga?

    Under lång tid fanns det teorier om hur man skulle kunna övervinna gravitationens “förbannelse” över människan. Flera olika typer av motorer testades och flera försök gjordes för att lyckas flyga. På amerikansk mark den 13 december 1903 i Kitty Hawk i North Carolina lyckades man. Det var bröderna Wright som stod bakom det lyckade försöket […]

  • Hur ser flygets framtid ut?

    Hur ser flygets framtid ut?

    Flygets största framtidsutmaning är den gröna omställningen. Idag släpper en flygning ut stora mängder växthusgaser och orsakar föroreningar. Flyget är det i särklass smutsigaste färdmedlet. Det är inte för intet som begrepp som “flygskam” och kampanjer för att klimatkompensera sin flygresa hörs allt mer. Parallellt har flygindustrin genomgått ett stålbad under coronapandemin med uteblivna intäkter […]